Aktiviteter 

Der foregår en lang række aktiviteter i de tre kirker og menighedslokaler. 

Der er fællesang som sangeftermiddage i De Gamles Bys Kirke, Syng! Til tiden i Simeons Kirke og Morgensang i Sankt Johannes Kirke.

Du kan også finde et foredrag, en filmcafé eller en fællesspisning - møde op til søndagens højmesse eller til nogle af de særlige gudstjenester for børn. 

For de mindste og de lidt større børn er der bl. a. legestue, babysalmesang, spire-, børne- og ungdomskor, familiekor og familiegudstjenester ved særlige lejligheder som f. eks. fastelavn og Allehelgen. 

Kirkeåret 

Kirkeåret i den danske folkekirke begynder den første søndag i advent, som er kirkens nytår, og det slutter den sidste søndag efter Trinitatis.

Kirkeåret har en bestemt struktur, der begynder med adventstiden, som er en forberedelse til jul, dernæst kommer nytår og helligtrekonger tiden. Så følger fasten, der afsluttes ved påske og endelig kommer pinse. Resten af året kaldes trinitatistiden.

 

Liturgiske farver

Liturgiske farver er et udvalg af farver, som er tilknyttet helligdagene i kirkeåret og de findes bl.a. på messehageler, og i kirkens udsmykning på de enkelte dage. Farverne har forskellig symbolsk betydning, og i den danske folkekirke anvendes hvid, rød, grøn, sort og violet.