Nørrebros Kirkehøjskole

Simeons Kirke i dagene fredag 26. – søndag 28. januar

Nørrebros Kirkehøjskole finder for 6. gang sted i Simeons Kirke i dagene 26. – 28. januar. De tre intensive dage ledes som sædvanlig af provsten på Nørrebro, Per Vibskov Nielsen, der er tidligere højskoleforstander og har et godt greb om munter livsoplysning, så både nybegyndere og veteraner vil få udfordret deres kendskab til folkekirkens kristendom og teologi. Kirkehøjskolen begynder fredag morgen 26. januar, og byder på foredrag, samtaler, sang fra højskolesangbogen og slutter med frokost søndag 28. januar.

Undervejs vil man møde Kgl. konfessionarius, biskop emeritus Erik Norman Svendsen, der har trådt sine kirkelige barnesko i Simeons Kirke.

Forfatter, journalist og sognepræst Sørine Gotfredsen vil med afsæt i sin nye bog om Grundtvig og Kim Larsen fortælle om kærlighed og livskraft.

Den nyslåede teologiske doktor Jesper Tang Nielsen udfolder sin dristige tese om Johannesevangeliet og Johannesbrevene.

Retræteleder Gunder Gundersen har oversat Uvidenhedens sky og fortæller om dette gamle kristne skrift om kontemplation, skrevet af en ukendt engelsk mystiker omkring 1370. Foredraget afsluttes med en guidet meditationsgudstjeneste på baggrund af anvisningerne i Uvidenhedens sky.

Operasanger, og årets modtager af den prestigefyldte Blicherprisen, Erik Harbo, vil fortælle om den centraljyske digterpræst St. St. Blicher, akkompagneret af hustruen Bente Harbo.

Sognepræst Søren Christian Storvad vil tale om det dæmoniske med udgangspunkt i William Shakespeares Macbeth.

 

Program

Fredag 26. januar
9.30 Morgensang
10.00 Operasanger Erik Harbo og organist Bente Harbo: Blicher i ord og toner
12.00 Frokost
13.00 Kgl. konfessionarius, biskop emeritus Erik Norman Svendsen: Præst for Gud, Dronning og fædreland.
15.00 Kaffe
15.30 Retræteleder og oversætter, korshærspræst Gunder Gundersen: Hvad giver du Gud lov til at gøre for dig? En præste-munk fra middelalderen anviser indre-stille-bøn som vejen til at møde og forenes med Gud.
17.00 Meditationsgudstjeneste:  vejledt af Gunder Gundersen ud fra det middelalderlige skrift 'Uvidenhedens Sky'.

Lørdag 27. januar
9.30 Morgensang
10.00 Dr. theol, ph.d. og valgmenighedspræst Jesper Tang Nielsen: Er lyset for de lærde blot? Konflikten bag Johannesevangeliet og Johannesbrevene.
12.00 Frokost
13.00 Sognepræst Søren Christian Storvad: “Is This A Dagger Which I See Before Me“ Et litterært foredrag om det dæmoniske med udgangspunkt i William Shakespeares Macbeth.
15.00 Kaffe
15.30 Forfatter, journalist og sognepræst Sørine Gotfredsen:  ”Livskraft – en personlig fortælling om Grundtvig og Kim Larsen”. 
17.30 Afsluttende aftensang

Søndag 28. januar
Kl. 10.00 Højmesse ved provst Per Vibskov Nielsen
Kl. 11.30 Afsluttende festfrokost

 

Kgl. konfessionarius, biskop emeritus Erik Norman Svendsen: Præst for Gud, Dronning og fædreland
Erik Norman Svendsen fortæller om sit liv fra Nørrebro-opvæksten i Simeons kirke under krigen til oplevelserne som biskop igennem 17 år i Nørregade i København og sluttelig som kongehusets præst.

 

Forfatter, journalist og sognepræst Sørine Gotfredsen:  Kærlighed og Livskraft
Vi lever med en ensidig opfattelse af begrebet kærlighed. Den er pakket ind i vores kulturs intense dyrkelse af romantik og parforhold, men nedenunder alle vores relationer ligger den dybeste kærlighed. Den, nemlig, man kan nære til livet selv, og som kan modstå meget mere modgang, end man måske tror. Den, der er selve vores livskraft, og som har at gøre med poesi, tro og Ånd.
Sørine Gotfredsen taler ud fra sin seneste bog ”Livskraft – en personlig fortælling om Grundtvig og Kim Larsen”. 

 

Forfatter og operasanger Erik Harbo og organist Bente Harbo: Blicher i ord og toner
Årets modtager af den prestigefyldte Blicherprisen, Erik Harbo, vil fortælle om den centraljyske digterpræst St. St. Blicher, akkompagneret af hustruen Bente Harbo. Erik Harbo har været den mangeårige formand for Blicher-Selskabet og udgivet et stort antal bøger om den jyske hedes digterpræst.

 

Dr. theol, ph.d. og valgmenighedspræst Jesper Tang Nielsen: Er lyset for de lærde blot? Konflikten bag Johannesevangeliet og Johannesbrevene
I kirken har der været en stærk tradition for at mene, at Johannesevangeliet og Johannesbrevene er skrevet af den samme forfatter med det samme teologiske synspunkt. Men det er forkert. Der er konflikt mellem Johannesbrevene og Johannesevangeliet.
Fredag den 13. oktober 2023 forsvarede Jesper Tang Nielsen sin disputats for den teologiske doktorgrad på Københavns Universitet. Det er den første doktorafhandling om Det Nye Testamente i København siden 2000 og den første danske doktorafhandling om Johannesbrevene nogensinde.
I et folkeligt format fremlægger han i foredraget frugterne af sin mangeårige forskning.

 

Retræteleder og oversætter, korshærspræst Gunder Gundersen: Hvad giver du Gud lov til at gøre for dig? 
En præste-munk fra middelalderen anviser indre-stille-bøn som vejen til at møde og forenes med Gud. Hvordan bliver mennesket frelst? Det spørgsmål har altid rumsteret og forstyrret mennesker. Hvad skal vi gøre? Hvordan når vi til Gud? Det har en anonym præste-munk fra middelalderens Midtengland – måske med danske forbindelser – svaret på i bogen 'Uvidenhedens Sky'. Han har samlet den gamle kristne indsigt fra de første kristne, via ørken-mødrene og -fædrene til de kristne mystikere. Indsigten er enkel: Frelsen er Guds værk: vi mødes og forenes med Gud ved at Gud kommer til os. 
Det enestående ved 'Uvidenhedens Sky' er, at der findes en anvisning på hvad mennesket skal gøre: Ingenting, men også en vejledning i hvordan man som bedende/mediterende kan fastholde at gøre ingenting. 
Gunder Gundersen har nyoversat 'Uvidenhedens Sky', som blev udgivet i 2016. Han vil gennemgå bogen og ved meditationsgudstjenesten guide en meditation ud fra 'Uvidenhedens Sky's vejledning.

 

Sognepræst Søren Christian Storvad: “Is This A Dagger Which I See Before Me“  - et litterært foredrag om det dæmoniske med udgangspunkt i William Shakespeares Macbeth


”Men enhver skygge er, når alt kommer til alt, også et barn af lyset, og kun det menneske, der har oplevet både lys og mørke, krig og fred, stigninger og fald, kun det menneske har i sandhed levet.”
Sådan skriver Stefan Zweig i erindringsværket ”Verden af i går”, som en slags afskedssalut til det kontrastfulde liv han valgte selv at tage kort efter. Ordene kunne dog lige så godt stå som en overskrift for den litteratur, der som ambition har at komme omkring det hele, for dog at sige noget sandt. Det dæmoniske kan i den forbindelse ses, som det der så let lokker og forfører os ind i en forestilling om det éntydige og grænseløse, der ikke anerkender modsætningerne som et livsvilkår man konstant må forholde sig til og navigere i.

 

Tilmelding

Deltagelse koster 500 kr., inklusiv mad, og der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding HER

Ved spørgsmål venligst kontakt kordegn Liselotte Kofoed på mail: simeon-sanktjohannes.sogn@km.dk, tlf. 35 39 72 20 eller henvendelse på kirkekontoret, Sjællandsgade 12B KBH N i åbningstiden.