Attester

Attester kan rekvireres ved henvendelse på et hvilket som helst kirkekontor, hvis du er født i Danmark eller har fået en navneændring i et dansk sogn eller via Familieretshuset efter 1. april 2006.

HUSK gyldigt billedlegitimation (pas eller kørekort).

Du kan opleve, at du ikke kan få din attest på stedet, hvis dine persondata ikke er opdateret i den digitale kirkebog. Det kan betyde, at du skal verificeres. Kirkekontoret bestiller verificeringen via kirkeministeriet, der sørger for at dine data bliver overført fra den fysiske kirkebog over i den digitale kirkebog, der hedder Person.

Du kan også rekvirere attester via www.borger.dk   hvor du kan vælge at få attesten sendt til din e-boks eller få den sendt med PostNord.

Bortset fra egne børn under atten år, kan du ikke hente attester på andre, med mindre du kan fremvise en original fuldmagt med original underskrift fra den, der ønsker attesten. Det er vigtigt, at det fremgår af fuldmagten, hvem der afhenter attesten på kirkekontoret. Den der henter attesten, skal ligeledes kunne fremvise gyldigt billedlegitimation.