Dåb

Hvis barnet skal døbes, kan det foregå i Simeons, Sankt Johannes eller Den Gamle Bys Kirke, når man bor i sognet eller har en særlig tilknytning til en af kirkerne.

Når man har fundet den søndag, der passer bedst, kontakter man kirkekontoret eller en af præsterne. Dernæst aftales en samtale om dåben med præsten. Desuden skal navn og cpr på barn og forældre samt og navn og adresse på 2-5 faddere sendes eller afleveres på kirkekontoret. En gudfar eller gudmor er også fadder.

Dåb finder sædvanligvis sted ved søndagsgudstjenesten eller ved en dåbsgudstjeneste lørdag, der aftales med præst eller kirkekontor. Der kan planlægges dåb lørdage kl. 11 på nedenstående dage i måneden: Simeons Kirke: 1. og 3. lørdag i hver måned. Sankt Johannes Kirke: 2. og 4. lørdag i hver måned.

Dåbsattest: I forbindelse med dåben udstedes en dåbsattest.

Hvis man ønsker barnet døbt i en anden kirke, kontaktes præst eller kirkekontor i det pågældende sogn, og dåben aftales efter stedets skik.

Læs mere om hvad dåben betyder: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/ eller www.kristendom.dk/daab