Præstens ord ved aftensang - torsdag 2. april

Selv om kirken er lukket skal I ikke snydes for et Guds ord.
Provst Per Vibskov Nielsen står foran Simeons Kirke på Nørrebro og taler og synger fra hjertet:

Jeg takker Gud af hele mit hjerte

Det er april, det er aften og herinde i Simeons kirken, der skulle der lige nu have været aftensang, men kirkedøren den er låst, men det betyder jo ikke at kirken er lukket og I skal i hvert fald ikke snydes for et Guds ord.

I søndags der kunne man høre Marias lovsang, det er altså jomfru Maria, der får besked om at hun skal være Gudsfødersken og så brød hun ud i lovsang.

Hun sang, men vi kender den altså uden melodi,

» Jeg takker Gud af hele mit hjerte
jeg glæder mig over,
at han er min frelser.
Han har udvalgt mig, selvom jeg intet er værd. «

Maria forstod altså at hun var noget der virkelig var betydningsfuldt i Guds øjne.

Sådan er det også med alle os andre og inde på altertavlen herinde bag mig i kirken - I kan måske ane den her igennem - der har vi Jesus, der er vokset op, er blevet til en fuldvoksen mand, der siger:

» Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.  Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«

Så i den her svære tid skal vi være som børn, vi skal huske at lege og det kan vi gøre ved at ringe til hinanden og på den måde holde ensomheden på afstand. Jeg håber også at I er mætte.

Når vi har aftensang herinde – det er jo mærkeligt at vi ikke kan synge sammen – så plejer vi at synge:

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Og så plejer vi også at bede Fadervor, der lyder sådan her:

Vor far,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Og så plejer jeg også at lyse velsignelsen, altså:

"Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!" I Jesu navn. Amen.

Hjælp hinanden. Ring til de nærmeste, også dem I ikke har haft kontakt med i lang tid. I kan også ringe til os præster, det kan man altid gøre. Håber snart at se jer. Guds fred.

Provst Per Vibskov Nielsen, Simeon Sankt Johannes Sogn