Kirketjenere

Sankt Johannes Kirke:

Heidi Sinding (fri mandag)
Mobil: 40 31 67 19
hs@simeon-sanktjohannessogn.dk
Træffes i kirken tirsdag - fredag kl. 9-15

Tommy Andersen (fri fredag)
Mobil: 51 17 15 25
ta@simeon-sanktjohannessogn.dk
Træffes i kirken mandag - torsdag kl. 9-15

Simeons Kirke:

Katalin Lock-Halvorsen
Mobil: 27 12 09 63 (fri mandag)
Træffes  kirken tirsdag - fredag kl. 9-12

Anders Jacobsen
Mobil: 23 36 82 91 (fri fredag)
aj@simeon-sanktjohannessogn.dk
Træffes i kirken 9-15 undt. fredag
(Kontaktperson vedr. udlejning af menighedssal)

De Gamles Bys Kirke

Jørgen I. Jensen (fri fredag og lørdag)
Mobil: 30 36 06 50 


 


 

 

Hele kalenderen