Menighedsrådet

Simeon-Sankt Johannes sogn ledes af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, der er valgt for en periode på 2 år. Sammen med præsterne og kirkernes ansatte har de ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. Næste valg til menighedsrådet er i 2022. Rådet mødes en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken som for eksempel torsdagsspisning, håndarbejdscafé eller aktiviteter for børn. 

Læs menighedsrådets forretningsorden  (pdf)

Kommender møder

Menighedsrådet holder møde en gang om måneden ti gange om året.
Møderne starter kl. 18.00 med spisning kl. 17.30.

25. oktober 2023 (Budget 2024 godkendes)

22. november 2023 (Godkendelse af 3. kvartalsrapport)

26. november 2023

Jørgen T. Kristensen

Formand for Menighedsrådet

JOTK@km.dk 

9169@sogn.dk

Medlemmer af menighedsrådet


Der er 14 menige medlemmer af menighedsrådet i Simeon-Sankt Johannes sogn:

Jørgen T. Kristensen, formand
Søren Sørensen, næstformand
Jens Myrup, kasserer 
Jette Fuchs, kontaktperson
Annette I. Christensen , kirkeværge

Medlemmer
Jørgen T. Kristensen
Annette Christensen
Ditte Andersen
Jens Myrup
Dina B. Nielsen
Erik Werge
Bo Persson
Sigga Cederberg
Pia Rafn
Inger Ladegaard
Jette Fuchs
Søren Sørensen
Tove Amonsen
Ole Steenberg

Suppleanter
Ingen

Præster
Birger Bavnhøj, plejehjemspræst
Jeppe Carsce Nissen, plejehjemspræst
Louise Britze, sognepræst
Marie Jacobsen Damm, sognepræst
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Per Vibskov Nielsen, provst

Medarbejderrepræsentant
Morten Bech

Byggesagskyndig
Mathilde Petri