Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til menighedsrådet

I 2020 har vi afholdt valg til menighedsrådet. Selve valgforsamlingen var en rigtig god oplevelse. 45 vælgere mødte op og deltog i en stemningsfuld og god aften, hvor samtalerne gik på kryds og tværs mellem nye og tidligere medlemmer af menighedsrådet. Det tegner rigtig godt for det fremtidige samarbejde.

Alle ansatte og frivillige i Simeon-Sankt Johannes sogn glæder sig nu til at starte arbejdet med hele det nye menighedsråd. Velkommen til hver eneste af jer. På menighedsrådsmøde den 18. november vil rådets medlemmer konstituere sig og blive fordelt i sognets ti udvalg.

Simeon-Sankt Johannes Sogns menighedsråd pr. 1. december 2020:

Annette Ingemann Christensen     

Bo Bjørn Persson                                          

Elisabeth Pilegaard Ehmer             

Hans-Jørgen Amon Amonsen                      

Inger Ladegaard-Pedersen

Jens Søndergaard Hede

Jesper Eis Eriksen

Jette Fuchs

Jørgen Thøgersen Kristensen

Lone Christensen

Ole Lundegaard Steenberg

Sigga Cederberg Graunbøl

Søren Elith Sørensen

Tove Overgaard Amonsen

 

14 medlemmer i alt

Suppleanter:

Ditte Karin Andersen          

Anni Olsen

Kim Secher Helms

 

 

VÆR MED TIL AT FORME ÅNDSLIV, KULTUR OG FÆLLESSKABER PÅ NØRREBRO.​

 

Du kan være med til at give folk på Nørrebro noget, som de ikke kan få andre steder. Det kan både være sognets markante sociale arbejde og mulighed for et åndeligt fællesskab. Ligesom aktiviteter for børn, musik og kunst også står centralt i sognets arbejde. I august holdt vi orienteringsmøde om indholdet af arbejdet i menighedsrådet, næste vigtige dato er:

DIT NØRREBRO - DIN KIRKE

Menighedsrådets arbejde
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse og sætte retningen for kirkens arbejde. Rådet planlægger hvilke aktiviteter der skal være i kirken; koncerter, drop-in dåb, legestue, flygtningecafé, sorggrupper eller noget helt andet, mulighederne er mange.

Opgaverne berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. Det er også menighedsrådet der udpeger nye præster til ansættelse, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver.

Hvem kan stille op?
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, kan du stille op til menighedsrådet. Du skal bo i det sogn du stiller op i, eller være sognebåndløser. Du behøver ikke kende præsten eller være fast kirkegænger, folkekirken har brug for mange kompetencer, og vigtigst er det, at du engagerer dig i din kirkes liv og drift.

Styrk dit CV og dine kompetencer
Vi stiller ingen krav til, at du skal kende hvert et hjørne af kirken eller hvert et komma i biblen. Hvis du er optaget af dit lokalsamfund, dit nære netværk, social omsorg og kristendom – så er menighedsrådsarbejdet måske en vej for dig. Er du talnørd eller bare engageret – du er velkommen.

Stor økonomi
Menighedsrådet er ansvarlig for sognets økonomi, 2019 budgettet er på ca. 10,5 mio. kr. Størstedelen af pengene bruges til lønninger og vedligeholdelse af kirkerne, resten bruges til aktiviteter i kirkerne.

Menighedsrådet
består, hos os, af 14 valgte medlemmer, syv præster, en sekretær og en  medarbejderrepræsentant. Vi arbejder frivilligt og vælges for fire år ad gangen.  Arbejdet giver god læring om kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling.

Hos Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer kan du også finde mere viden om menighedsrådsarbejdet.