SANG I SOGNET

-kom og syng med!

 

Hver onsdag er der morgensang i Sankt Johannes Kirke kl. 9.30.

Hver torsdag kl. 14.00 er der sangeftermiddag i De Gamles Bys Kirke.

Hver torsdag i vinterhalvåret synger vi sammen til en kort andagt klokken 19 i Simeons Kirke efter torsdagsspisningen - og så synges der selvfølgelig til alle gudstjenester i sognet! 

Tryk for fællessang