Eksterne samarbejdspartnere

Fonden Simeons Kirkes Menighedshus 

Retningslinjer og praksis for uddeling af legater vedtaget 26.11.2020.

 

Formål

Institutionens formål er at drive menighedshuset ud fra Simeons Kirke og støtte det frivillige arbejde ud derfra.

Økonomi

Summen til uddelinger fastsættes på årsmødet, sædvanligvis i maj måned og dækker perioden til det næste årsmøde.

Kriterium for tildeling af støtte

1.  Emne der fremmer Simeons Kirkes og områdets frivillige arbejde

2.  Emne hvor støtte fra andre fonde anses for urealistisk

3.  Emne der involverer mere end én person (ikke støtte til enkeltpersoner) Støtte kan tildeles efter ansøgning eller som proaktiv donation.

Ansøgning skal være modtaget indenfor de 2 årlige ansøgningsfrister 15.august og 15.februar.

Procedure

Ansøgninger og donationer behandles halvårligt i bestyrelsen efter indstilling af legatudvalget. Ansøgninger skal være legatudvalget i hænde minimum 2 uger inden de 2 indstillingsmøder.

Ansøgninger sendes til fondens formand via fondens sekretær, som bekræfter modtagelse til afsender. Fondens sekretær sender videre til legatudvalget.

Fondens sekretær står for udarbejdelse af legatarfortegnelse, svar til ansøger samt for udbetaling af støtte.

I ledelsesberetningen redegør bestyrelsen for sin uddelingspolitik. Fondens uddelinger udspecificeres på hovedkategorier, og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori. Bestyrelsen påser, at fonden sammen med indsendelsen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, indsender legatarfortegnelse for det forgangne år. Procedure afstemmes løbende med revisor.

Ansøgninger

Der laves et ansøgningsskema – 1 A4 - med følgende matrice:

1.  Ansøgers navn og bopæl

2.  Begrundet ansøgning – hvorfor er det relevant lige netop at søge nærværende fond, der er udsprunget af det oprindelige Simeons Sogn

3. Budget udspecificeret i de forskellige udgifter (kan vedlægges særskilt). Fonden støtter ikke lønninger men kan støtte aktiviteter, der indbefatter professionelt honorar.

4.  Tidsramme for ansøgning/projekt

5.  Der opfordres til billedmateriale (kan vedlægges særskilt)
 

Ansøgningen stiles til:

Fonden Simeon Kirkes Menighedshus c/o provst Per Vibskov Nielsen
simkirkeejd@gmail.com
tlf. 3536 1268