Løs sognebånd

Du kan løse sognebånd til en præst i et andet sogn end der, hvor du bor. Bor du ikke i Simeons-Sankt Johannes Sogn, men ønsker at kunne få foretaget kirkelige handlinger ved en af sognets præster, kan du rette henvendelse til den pågældende præst og bede om at løse sognebånd til ham/hende.

Der er tale om en personlig aftale mellem præsten og den enkelte, og den primære betydning af sognebåndsløsningen er altså, at man nu har ret til kirkelig betjening ved den pågældende præst.

Endvidere kan sognebåndsløsningen give stemmeret og valgbarhed til sognets menighedsråd.