Det er muligt at låne lokaler i forbindelse med dåb, bryllup og bisættelser/begravelser.

Menighedssalen i Simeons Kirke

Menighedssalen udlejes til i forbindelse med dåb, bryllup og bisættelser/begravelser.

For nærmere information kontakt kirketjener Christoph Hajek 

Telefon: 40 18 68 35 
Mail: ch@simeon-sanktjohannessogn.dk

Han kan hjælpe med at svare på spørgsmål om ledige tider, pris og øvrige praktiske informationer.

Johannesgården 


Sankt Johannes Gården, der ligger lige bag Sankt Johannes Kirke, har lokaler der kan lejes.

For nærmere information kontakt  administrator Allan Beck

Telefon: 40 52 97 95
Mail: alb-sjg@mail.dk

Han kan hjælpe med alt praktisk i forhold til ledige tider, pris og øvrige praktiske informationer.