Alle kommende koncerter i sognet

Ønsker du specifikt at se kommende koncerter i enten Simeons eller Sankt Johannes Kirke,
da klik på den lille pil ved siden af "koncerter" i menuen herover.