Kor for børn i alle aldre

Vi har Spirekor, Børnekor, Juniorkor og Familiekor i Simeon-Sankt Johannes sogn. 

Til kor dyrker vi sangglæden.  Hvert enkelt barn skal lære sin stemme at kende og blive trygge ved at folde den ud og opleve glæden ved at give sig hen i sangen. Til kor dyrker vi fællesskabet.  For det vi oplever, når vi synger sammen er en samhørighed som går ud over almindelige skel og venskaber. I et kor bliver vi til en enhed. Vores stemmer klinger sammen og løfter hinanden til noget større end vi kunne lave hver for sig.

At være en del af et kor kan både være en rigtig stor oplevelse og en rigtig god opdragelse. Et kor er et forpligtende fællesskab, hvor hver en stemme er vigtig.

Det er gratis at gå til kor i kirken, men vi forventer et stabilt fremmøde.

 

 

Spirekor

Spirekoret er for børn i 0.- 1. klasse 
Korleder: Miriam Jensen

Sted: Simeons Kirke
Tid: mandage kl. 14.00 – 15.10

I kan tilmelde jer den kommende sæson her:


I spirekoret synger vi med hele kroppen, når vi danser og leger musikken ind med fagter og bevægelse. Vi skal bl.a. synge sjove og seje kanons og børnesange, danse til smukke salmer og årstidssange og lege rytmelege.
Spirekor er sjovt, men vi arbejder seriøst på at blive gode til at synge sammen, og derfor regner vi med et stabilt fremmøde og afbud, når der er forhindringer.
Vi optræder 3-4 gange om året (fastelavn, Lucia/jul, sommerkoncert), så vi får nogle gode oplevelser med at synge for andre.

Børnekor

Børnekoret er for børn i 2.- 4. klasse                        
Korleder: Miriam Jensen

Sted: Simeons Kirke
Tid: Onsdage kl. 14.00 – 15.00 

I kan tilmelde jer den kommende sæson her.


I Børnekoret synger vi stadig med hele kroppen. Gennem sjove opvarmningslege og sange arbejder vi stemmetræning og musikalsk bevidsthed, så stemmen kan udvikle sig sundt. Vi arbejder med rytmer og begyndende nodelæsning, så man også kan blive god til at lære nye melodier. Vi synger fortsat børnesange, kanons, årstidssange og salmer, men sangene bliver gravist sværere, med mere tekst, udtryk og flerstemmighed. Uanset repertoire er det først og fremmest glæden ved at synge i kor, der er i fokus.
Vi optræder 3-4 gange om året (fastelavn, Lucia/jul, sommerkoncert), så vi får nogle gode oplevelser med at synge for andre.

 

Juniorkoret

Juniorkoret er for børn i 5.-6. klasse
Korleder: Jens Rønn
Tid: Onsdage 15-16

I kan tilmelde jer den kommende sæson her.

I juniorkoret lægger vi meget vægt på, at få stemmen til at fungere godt og sundt.
Vi arbejder med at synge tostemmigt og efterhånden også trestemmigt og vi synger kanons.
Juniorkoret medvirker til udvalgte gudstjenester og særlige lejligheder. 


Familiekor

Familiekort er for børn fra 5-9 år og deres voksne
Korleder: Miriam Jul Jensen
Tid: tirsdage i ulige uger kl.16.30-17.30 

Det er gratis at deltage, menI skal tilmelde jer her.

Er I flere i familien der kan lide at synge? Så kom til familiekor!

Vi laver sjove opvarmningslege og synger et væld af forskellige sange -  gode børnesange, fede popmelodier og smukke årstidssange og salmer. Vi snuser til noder gennem leg med rytmer, og indimellem spiller vi på forskellige instrumenter.
Det kræver ingen forudsætninger at være med andet end lyst til at synge og være sammen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte korleder Miriam på mj@km.dk eller 40280327
I er også velkomne til en prøvetime.

Har du et yngre barn kan du læse om familierytmik her