Vi arbejder for sognets liv og vækst

Menighedsrådet i
Simeon-Sankt Johannes Sogn

Post til menighedsrådet

Hvad er et menighedsråd
Simeon-Sankt Johannes sogn ledes af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, der er valgt for en periode på to år. Sammen med præsterne og kirkernes ansatte har de ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller en central rolle ved ansættelse af præster.  

For at blive valgt til sognets menighedsråd skal du være medlem af Folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. Næste valg til menighedsrådet er i 2024. Menighedsrådet mødes 10 gange årligt. Menighedsrådets medlemmer deltager også i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirkerne. 

Læs menighedsrådets forretningsorden

Møder

Menighedsrådet holder møde ti gange om året. Der er offentlig adgang til alle menighedsrådsmøder. Møderne begynder kl. 18.00. 

Planlagte møder i 2024: 21. februar // 19. marts //  25. april //  29. maj // 26. juni // 29. august // 26. september // 23. oktober

Menighedsrådets formand
Jørgen T. Kristensen
JOTK@km.dk // 9169@sogn.dk

Medlemmer af menighedsrådet

Læge medlemmer
Annette I. Christensen, kirkeværge og kontaktperson
Bo Persson
Dina B. Nielsen
Ditte Andersen
Erik Werge
Inger Ladegaard
Jette Fuchs
Jørgen T. Kristensen, formand
Ole Steenberg
Pia Rafn
Sigga Cederberg
Søren Sørensen, næstformand
Tove Amonsen

Præster
Birger Bavnhøj
Jeppe Carsce Nissen
Louise Britze
Marie Jacobsen Damm
Nicolai Halvorsen
Per Vibskov Nielsen

Medarbejderrepræsentant
Morten Bech, organist

Byggesagkyndig
Mathilde Petri