Koncerter, foredrag og andre events

Særlige begivenheder

Læs mere her

Sognets ugentlige og månedlige tilbud til voksne

Faste aktiviteter

Se hele listen

Aktiviteter for babyer samt små og store børn

Musik og kor
for alle aldre

Læs om korene

Tre kirker fra 1800-tallet i samme sogn

Facts om kirkerne

Læs mere her

Kontaktoplysninger vedr.

  • personlig samtale (præst)
  • lokaleudlejning til mindesamvær i Simeons Kirke, tekniske spørgsmål m.v. (kirketjener)
  • koncertudlån af Sankt Johannes Kirke og koncerttilbud (organist)
  • opstart af hold vedr. babysalmesang og legestue (kirke/kulturmedarbejder)
Klik her

Aktuelt i sognet

Gudstjenester