Filmcafé

Den tredje tirsdag i måneden kl. 14

Film, det er da noget vi ser sammen i Simeons Kirke! 

En af de frivillige har med kreativt afsæt i filmene, fundet på en lille anretning, der vil blive serveret under lærredet, og Annette Christensen  vil kort introducere filmene. Bemærk, at nogle af filmenes spilletid er længere end to timer.

   Filmcafé